Kalendář zahradních prací

 1. LEDEN-ÚNOR
  V lednu mráz-těší nás,v lednu voda-věčná škoda,mnoho vody-málo vína
  V únoru sníh a led -v létě nanesou včely med

 
 V tomto období provádíme za vhodného počasí zmlazovací,či udržovací řez ovocných stromů - jádrovin.
 V lednu je čas  pro odstranění borky ovocných stromů,nebo-li druhotné kůry, která je odumřelá a mohou být pod ní ko- kony škůdců a výtrusy hub.
Kůru seškrábneme specielní škrabkou a spálíme.
Za vhodného počasí v druhé polovině února provádíme post -
řiky ovocných stromů a keřů proti kadeřavosti,skvrnitosti, monilioze ,strupovitosti atd.
Chráníme jezírka před  úplným promrznutím .V  době oblevy odvádíme ze skalek hromadící se vodu,dále setřásáme sníh z jehličnanů a stálezelených keřů.
Nejpozději do konce února vyséváme petunie a pelargonie.
Koncem února necháme narašit hlízy dosny .

 

 2. BŘEZEN
   Březnové slunce má krátké ruce
   
Březen je měsícem přelomu mezi zimou a jarem,čeká nás jarní rovnodennost a příroda se pomalu začíná probouzet.
Na zahradě nás čeká spousta práce.
V první řadě je potřeba  provést řádný  úklid. Ze záhonů odstraníme zbytky  rostlin,listí a chvojí .
Provedeme kompletní jarní úklid teras,chodníčků a zídek.
Můžeme provádět hluboký  řez keřových a stromkových růží,u pnoucích  růží odstraníme nejstarší výhony.
Je vhodný čas na výsadbu nových růží.
Nově vysazené růže seřízneme radikálně.
Prořežeme plaménky kvetoucí v létě.
Provádíme řez keřů kvetoucích v létě,u těch kvetoucích do května upravujeme řezem až po odkvětu.
Přesazujeme a řezem upravíme přenosné přezimované rostliny, necháme narašit hlízky begonií.
Začínáme s výsevem letniček a trvalek.Za vhodného počasí začínáme s dělením a přesazováním trvalek kvetoucích v létě a na podzim a dále druhů citlivých na  na mráz .
Po odkvětu dělíme trsy sněženek.
Provádíme postřiky ovocných stromů a keřů proti nemocem a škůdcům.
Zejména nezapomeneme na postřik broskvoní proti kaděřavosti a před květem  angreštu proti padlí.
Koncem měsíce vysazujeme broskvoně a meruňky.
Seřežeme angrešt,maliník a rybíz.
Stromy kontrolujeme a prořezáváme letorosty zahušťující korunu.
Do poloviny března řežeme vinnou révu a vyvazujeme na dráty.
Můžeme vysazovat jahody.

 2. DUBEN
   Když duben laškuje,bývá mnoho sena a obilí

V dubnu přibývá slunečního svitu a zem je  již  prohřátá . Nastává vhodná doba pro výsadby a výsevy.
Začínáme s ošetřováním trávníku. V dubnu je potřeba provést první provzdušnění.
Sečeme zhruba 1 x týdně vždy,když z 5-6 cm vyroste o  1.5-2.5 cm, pohnojíme a odplevelujeme.
V tomto měsíci se již naplno věnujeme výsadbám,přesazování a dělení rostlin.
Přihnojujeme starší výsadby.
Vyséváme některé druhy letniček .
Odstraňujeme odkvetlé květy cibulovin.
Můžeme vysazovat listnaté keře bez kořenových balů ,můžeme vysazovat živé ploty.
Za vhodného počasí vyčistíme jezírko,s výsadbou rostlin počkáme raději až na květen.
Nezapomeneme ihned po odkvětu seříznout keře kvetoucí do konce května.
Nadále provádíme postřiky ovocných keřů a stromů a to nejen proti nemocem ,ale i škůdcům ,nezapomeneme ani na vinnou révu.
Hnojíme ovocné stromy které mají bohatě nasazeno na květ/ např.ledek/.
Umisťujeme do korun stromů lapače proti pilatkám,můžeme ještě vysazovat ovocné stromy,začínáme s výsadbou vinné révy.
Můžeme upravit tvar koruny u jádrovin a peckovin,půdu okolo ovocných keřů a stromů  udržujeme nezaplevelenou .
U růží nezapomeneme na  přihnojení a pokud  dáme na rady našich babiček , můžeme  provádět i ošetřování výtažky z kopřiv a přesličky ke zvýšení odolnosti proti chorobám.
Můžeme ještě provádět řez růží .U mnohokvětých na 7 oček,u velkokvětých na 3 očka.
Popínavým  odstraníme pouze vrcholové výhony.Odumřelé vý- hony zcela odstraníme.
Seřízneme uschlé květy vřesům a vřesovcům kvetoucím v létě.U těch kvetoucích do května opět seřízneme po odkvětu.
 

  3.KVĚTEN
  Studený máj - v stodole ráj

Teď už nás čekají jen zmrzlí muži do poloviny měsíce a pak už se můžeme radovat z květin  v nádobách i z  letniček na záhonech.
V tomto období se nadále  věnujeme výsadbám a přesazování.
Okrasné rostliny zavlažujeme,plejeme,okopáváme a hnojíme.
Nadále průběžně odstraňujeme semeníky odkvetlých cibulovin.
V květnu vysazujeme i vytrvalé mrazuvzdorné vodnírostliny,  s ostatními vyčkáme raději až na počátek června.
Květen je vhodný pro první řez živých plotů a keřů ze stále zelených rostlin.
Nadále provádíme postřiky ovocných stromů,keřů a růží proti škůdcům a nemocem.
Zhruba 4-6 týdnů po výsadbě rostlin do nádob a do volné pů- dy začínáme hnojit.
Hubíme plevele,odštipujeme květy jarních cibulovin.
Vysazujeme hlízky mečíku a jiřinek.
Květen je ještě vhodným měsícem pro výsadby jehličnanů.
Opět nezapomene seříznout po odkětu keře,které kvetou do konce května.
Nadále se věnujeme trávníku.Sečeme zhruba 1x týdně,pokud jsme neprovedli hnojení v dubnu ,tak to nyní napravíme.


 3.ČERVEN
  Červen studený - sedlák krčí rameny

Čeká nás slunovrat a jeden z nejkrásnějších měsíců na zahradě.
Červen je měsícem růží a jahod. Měsícem,kdy začíná sezona bydlení na zahradách,balkonech a terasách.
V tomto měsíci se staráme v první řadě o trávník.Sečeme zhruba po jednom týdnu,zaléváme  a pokud  jsme nestačili pohnojit na jaře,můžeme to provést nyní.
Pokud máme přirozeně kvetoucí louku,je v první polovině měsíce většina lučních porostů po odkvětu a poprvé sečeme.
A to buď tradičně kosou,nebo bubnovou  sekačkou , která si  dokáže poradit s vysokou travou a současně umožní rostlinám přirozeně vysemenit.
Upravujeme řezem živé ploty a tvary stálezelených keřů.
Nadále čistíme jezírka a můžeme již vysadit choulostivé vodní rostliny.
Zhruba v červnu je možné tvarovat borovičky a to vylamo – váním tzv.svící zhruba o 1/3 -1/2.
Výhony musíme zkrátit v době,kdy nejsou ještě plně vyzrálé.
Dále provádíme postřiky proti chorobám a škůdcům,postřiky proti plevelům.
Staráme se nadále o výsadby - zaléváme,hnojíme,k vysokým trvalkám dáme opory.
Můžeme dělit trvalky po odkvětu.
Na počátku měsíce můžeme začít s letněním pokojovek.

 4. ČERVENEC
   Co červenec neupeče - srpen nedopeče

V tomto měsíci nás tolik práce na zahradě nečeká,takže si ji budeme více užívat.
Ale jen tak sedět nebudeme. Čeká nás běžná  péče otrávník,
v době vysokých teplot omezíme seč,neboť krátce střižený trávník rychleji zasychá a v případě potřeby zavlažujeme.
V případě vysokých teplot nastavíme sekačku trochu výše.
Přihnojujeme a zaléváme rostliny,nadále bojujeme se škůdci a s plevelem,kypříme půdu.
Likvidujeme  nečistoty v  jezírku , bojujeme proti řasám,
doplňujeme odpařující se vodu.
Řezem upravujeme tvarované rostliny,vždy však v době ,kdy nesvítí slunce.
V tomto období provádíme řez vistarie.
Nastává vhodný termín pro řez bříz,javorů a kaštanů.
Koncem  července  je  čas  na letní řez jádrovin nebo zmlazovací ,či udržovací u peckovin.
Ze stromů odstraňujeme zakrnělé a poškozenéplody,postři-
kujeme proti mšicím,sviluškám,obaleči,padlí a skvrnitostem.
Nezapomeneme koncem měsíce pohnojit růže,neboť od srpna již růže nehnojíme.

 5. SRPEN
   Když je v srpnu hodně rosy - mají z toho radost vosy

Nadále si užíváme zahradu,ale ani v srpnu nebudeme bez práce.
Úkolem číslo jedna je zálivka rostlin a trávníku , sečeme opět v závislosti na počasí.
Srpen je vhodným termínem pro řez živých plotů ze stále- zelených rostlin.
Nadále hnojíme,bojujeme se škůdci a nemocemi,odstraňujeme odkvetlá květenství, kypříme půdu.
Zhruba na konci srpna přestáváme s hnojením přenosných rostlin ,aby měly výhony čas řádně vyzrát.
Provádíme letní řez jádrovin,nebo udržovací či zmlazovací u peckovin.
Koncem srpna můžeme již znovu vysévat trávník.
Dělíme a přesazujeme kosatce,přesazujeme pivoňky.
Koncem měsíce vysazujeme mladé jehličnany s kořenovým balem.

 4. ZÁŘÍ
   Září - víno vaří
   
Čeká nás babí léto a potom již podzimní rovnodennost,takže si užíváme poslední teplé dny,jak to jen jde.Práce nás čeká ale podstatně více ,než v prázdninových měsících.
V září provedeme provzdušnění trávníku a pohnojíme hnojivem  s vyšším podílem draslíku a fosforu.
Průběžně , nejlépe při  sečení zbavujeme trávník padajícího
listí.Nikdy ho nenecháváme přes zimu na trávníku.
Je vhodná doba pro výsadbu trvalek,dělení trvalek kvetou -
cích na jaře,výsadbu dvouletek a  okrasných stálezelených dřevin.
Odstraňujeme  proschlé části  a odkvetlé  květy trvalek i letniček , pod keři  růží a pěnišníků odstraňujeme spadlé listy,zamezujeme tím šíření houbových chorob.
V těchto měsících vysazujeme cibuloviny kvetoucí na jaře.
Sklízíme hlízy mečíků.
Prosvětlujeme a tvarujeme keře a stromy.
Čistíme jezírka,pročistíme výsadby a chráníme vodní plochy před padajícím listím.
Letněné  pokojové  a choulostivé  přenosné  rostliny  již přeneseme na zimoviště.
Začínáme s podzimní výsadbou do nádob a truhlíků.
Vysazujeme  nové  jahodníky ,které musejí mít čas do zimy řádně zakořenit.

 5.ŘÍJEN
  Po teplém září - zle se říjen tváří

A jsou tady chladná rána,listí se vybarvuje.
Máme tady  období ,kdy je  možná výsadba dřevin bez balů. To je vhodný čas na  založení  živého plotu  ze širokého sortimentu levnějších rostlin.
Pokud je to  nutné tak ještě posečte trávník ,pečlivě  odstraňujte před zimou veškeré spadané listí.
Nadále čistěte jezírko a připravte jeho zazimování.
Odstraňte rostlinné  zbytky  trvalek ,pouze u některých  choulostivějších nechte  tuto práci až na jaro.
Je vhodný čas k přípravě záhonů na další rok.
Pokud plánujete na zahradě skalku,je nejvhodnější doba k její přípravě.Uložené kameny se přes zimu usadí a přístí
jaro můžete vysazovat.
Můžeme vysazovat růže do předem řádně připravené půdy,po výsadbě je zkrátíme max.o polovinu.
Můžeme vysazovat ovocné keře a stromy.
Okopáváme  záhony  s jahodníky a  chráníme je před zimou netkanou textilií.
Pokud to vypadá,že zima přijde dříve,začínáme s opatřeními pro zazimování  rostlin.

 6.LISTOPAD
  Když dlouho listí nepadá - tuhá zima se přikrádá

V listopadu si na zahradě moc neužijeme,ale bez práce nezůstaneme.
Za vhodného počasí ještě můžeme vysazovat listnaté dřeviny,
trvalky ,dvouletky a ovocné stromy a keře.
Odklízíme listí a rostlinné zbytky.
Vrhneme se na zazimování stálezelených rostlin.Jejich ko-
řeny chráníme vrstvou  spadaného listí a chvojí.
/Hebe ,bobkovišně,buxusy,levandule apod./
K růžím nakopčíme hlínu a přikryjeme klestím,u stromkových zakryjeme korunu.
Svážeme vysoké trsy travin , čímž je chráníme hlavně před vysokou vlhkostí a také před zimou.
Po opadu listí broskvoní ošetříme přípravkem proti  kade-řavosti.
Těsně po opadu listí ovocných dřevin provedeme asanační postřik pod stromy Kuprikolem.
 Bílíme kmeny ,zabráníme tím mrazovým trhlinám v předjaří.

 7.PROSINEC
  Mléčná dráha v prosinci jasná-bude v příštím roce úroda krásná

Začíná nám období,kdy můžeme plánovat změny na naší zahradě, z katalogů vybírat nové rostliny i když si,jako každý rok říkáme,že už nebudeme, ale vážně nebudeme
nakupovat další a další.Jenže - za chvíli přijde jaro a vše to začne nanovo.