Galerie realizovaných zakázek

Úprava svahu

Svah před úpravou
Svah před úpravou

Svah o rozloze 450 m2

V novějších zástavbách se často setkáváme s nezpevněnými strmými svahy. Vzhledem k velké rozloze tohoto svahu jsme se rozhodli k použití
přírodní protierozní kokosové sítě o plošné hmotnosti 700g/m2, která zabraňuje erozi půdy a kotví rostlinky v půdě.

Svah je osázen pokryvnými jalovci a skalníky s maximální výškou do 20cm, dále pak zakrslými kosodřevinami a travinami. V linii paty svahu byly vysázeny zakrslé smrčky. Tyto základní rostliny byly doplněny listnatými kvetoucími keři a trvalkami.

Koruna svahu byla rozšířena zhruba o 100cm, osazena neviditelnou obrubou a řídce osázena soliterními rostlinami s následným zamulčováním
drtí z porfyru. Na tuto část pak již navazuje terasa domu a travnatá plocha v rovině.